A jho bude zničeno přítomností Pomazaného! Izajáš 10:27 

 

 
„Vyšel rozsévač, aby rozséval své zrno. A jak rozséval, jedno padlo podél
cesty, bylo pošlapáno a sezobali je ptáci. Jiné padlo na skálu, a když
vzešlo, uschlo, protože nemělo vláhu. Další padlo mezi trní a to rostlo
spolu s ním, až je udusilo. Jiné však padlo do dobré země, a když vzešlo,
přineslo stonásobnou úrodu.“
Když to dořekl, zvolal: „Kdo má uši k slyšení, slyš!“
Lukáš 8:5-8 (B21)
 
 
Vítejte v církvi Oáza!
Slovo, které padlo podél cesty... Takové ♥ “podél cesty” je
zatvrzelé a pošlapané srdce, vystavené všemu včetně ďábla.
Krádež Slova byl skutek samotného Satana. V případě kamenité
půdy a trnité půdy žádný přímý Satanův skutek nevidíme. Přísloví
4 nás nabádá, abychom zachovávali svá srdce se vší pečlivostí. Ať
se naše srdce stanou pro Slovo svatyní, kde se o něj pečuje, kde
má vysokou hodnotu, kde se praktikuje. Čím srdce přetéká, to
ústa mluví. Ovoce přebývajícího Slova nelze skrýt.
 
Váš v Kristu, Festus Nsoha
 

 

 

 

 


Navštivte nás:  

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist