A jho bude zničeno přítomností Pomazaného! Izajáš 10:27 
 
A protože děti jsou si příbuzné tělem a krví, právě tak se i on stal
člověkem, aby svou smrtí zlomil moc toho, který měl moc smrti
(to jest ďábla), a osvobodil ty, které strach ze smrti po celý život
držel v otroctví.
Židům 2:14 - 15 (B21)
 
Vítejte v církvi Oáza!
Jediný způsob, jak legálně zničit toho, který měl moc smrti, bylo
právě prostřednictvím smrti. Jediný způsob, jak to mohl udělat,
bylo vzdát se Božství a vzít na sebe podobu člověka. Jako Boží
děti si musíme uvědomit a radovat se z toho, že nejsme vydáni
na milost ďáblu a smrti. Pán nás vysvobodil od strachu ze smrti,
který je kořenem většiny druhů strachu, které lidé na zemi mají.
Hojnost života patří Božím dětem.
Amen.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha

 

 

 

 

 


Navštivte nás:  

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist