A jho bude zničeno přítomností Pomazaného! Izajáš 10:27 

 
Anebo když nějaký král potáhne do boje proti jinému, nesedne
si nejdříve, aby se poradil, zda může s deseti tisíci čelit tomu,
kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci? Jinak totiž k němu pošle
poselstvo, dokud bude ještě daleko, a bude vyjednávat o
míru. Tak tedy žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má,
nemůže být mým učedníkem. Sůl je dobrá. Kdyby však i sůl
ztratila svou chuť, čím se zas osolí? Nehodí se do země ani do
hnoje; musí se vyhodit. Kdo má uši k slyšení, slyš.
Lukáš 14:31-35 (B21)
 
Vítejte v církvi Oáza,
vítězství přichází prostřednictvím spolehlivé rady. Jak moc
důležité je sečíst náklady a položit pevný základ! Kristus chtěl,
aby jeho učedníci dokázali spočítat náklady na to stát se
pravými učedníky, aby se nestalo, že odpadnou z cesty. Král,
který se chystá do boje, musí nejprve posoudit svou sílu a
zjistit stav své vojenské moci. Je načase, aby věřící věděli, co
mají. Válčíme proti silám temnoty. Musíme obléci plnou Boží
zbroj a umět s ní v moudrosti zacházet.
Váš v Kristu, Festus Nsoha
 

 

 

 

 


Navštivte nás:  

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist