A jho bude zničeno přítomností Pomazaného! Izajáš 10:27 
 
 
Když země vsákne vydatné deště a vydá zemědělcům dobrou úrodu, je
na ní Boží požehnání. Pokud však plodí jen bodláčí a trní, je bezcenná a
blízká prokletí – nakonec ji čeká spálení. 
Židům 6:7-8 (B21) 
 
Vítejte v církvi Oáza,
Stromy v sadu nasávají dešťovou vodu, aby mohly plodit ovoce
podle svého druhu. Pokud věřící nepochopí dobře, jaký dar od
Boha do svého života dostali, budou se snažit použít Bohem
danou milost k tomu, aby nesli ovoce jiného druhu. Jen si
představte, jak se pomerančovník snaží plodit jablka! Milost Boží
je dána každému z nás k tomu, bychom dovedli do zralosti a
používali specifické dary a povolání. Frustraci pociťujeme vždy,
když se snažíme donutit milost, aby plodila něco, k čemu nám
nebyla dána. Neboť Jeho břemeno je snadné a Jeho jho je lehké.
V Kristu, pastor Festus Nsoha
 


 

 

 

 

 

Navštivte nás:  

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist